penuntut ilmu yang angkuh dan Sombong - Salaf Ittiba