PONDASI MANHAJ

by Salaf Ittiba
PONDASI MANHAJ

📌 PONDASI MANHAJ

As Syaikh Al Mufti Ahmad bin Yahya An Najmi رحمه الله berkata,

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس المنهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة

Para shahabat Nabi صلى الله عليه وسلم adalah pondasi (sumber) Manhaj Salafi, yang Ahlus Sunnah wal Jama’ah meniti diatas jalan mereka.

📚 إرشاد الساري ص ٣٨

Related Posts

Leave a Comment

Yuk Berjuang Bersama Kami